نمیدونم چرا هنوزم که هنوزه این آهنگ تازگی داره

 

مثل یک کابوس ما را به رویا می بری

پشت ردت تا کجا، ما را به هر جا می بری؟

باز هم دعوت به طوفان کن مرا اما بدان

من دلم دریاست دریا را به دریا می بری

من شبیه یوسفم راه سقوطم چاه نیست

چون بیندازی مرا در چاه، بالا می بری

دلخوشم گر دل به غیر از من به هر کس باختی

بُردنی ها را فقط از سینه ی ما می بری

با همان یک حرکت اول نگاهم مات بود

ماتم از این که پس از یک عمر حالا می بری

مثل یک کابوس ما را به رویا می بری

پشت ردت تا کجا، ما را به هر جا می بری؟

...نویسنده : محسن - ق ساعت 12:14 عصر تاریخ پنج شنبه 91/4/1
سفارش تبلیغ
صبا ویژن